Andrzej Manecki

Andrzej Manecki, mineralog, petrolog, ekolog, polarnik – profesor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1984–1990), kierownik Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii tej uczelni (1991–2002). Profesor Honorowy AGH. Przedstawiciel Polski w International Mineralogical Association (IMA, 1974–2019). Członek honorowy towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego PTMin, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego PTMag i Polskiego Towarzystwa Meteorytowego PTMet. Badał dolnośląskie siarczki i siarkosole (doktorat) oraz alkaliczną metasomatozę w skaleniach (habilitacja). Zapoczątkował w Polsce nowoczesną mineralogię planetarną. Inicjator aeromineralogii, kierunku w naukach o środowisku zajmującego się analizą fazową pyłów atmosferycznych. Z zespołem zastosował ją do badań pyłowych zanieczyszczeń atmosfery w południowej Polsce oraz lodu lodowców w Andach i na Spitsbergenie. Kierownik trzech geologicznych ekspedycji polarnych na Spitsbergen, wieloletni członek Komitetu Badań Polarnych PAN. Autor pierwszej polskiej Encyklopedii minerałów, wielu podręczników, publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor wydawanej obecnie serii Nauka dla Ciekawych. W roku 2017 polsko – kanadyjski zespół mineralogów nadał nazwę maneckiit nowemu minerałowi odkrytemu w pegmatytach fosforanowych w Górach Sowich.

employee-image

Mineralogia Szczegółowa

Andrzej Manecki

employee-image

Alfabet Wspomnień

Andrzej Manecki

employee-image

Glosariusz Minerałów

Andrzej Manceki

employee-image

Meteorytyka z Elementami Planetologii

Andrzej Manecki

Przykładowe rozdziały oraz zdjęcia


Zamów książkę za 65,00
teraz wysyłka 15,00zł

Zamawiam

Kontakt


Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS
ul. Goetla 39, 30-065 Kraków