MINERALOGIa SZCZEGÓŁOWA

zobacz więcej zamów książkę

Andrzej Manecki

Andrzej Manecki, mineralog, petrolog, ekolog, polarnik – profesor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1984–1990), kierownik Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii tej uczelni (1991–2002). Profesor Honorowy AGH. Przedstawiciel Polski w International Mineralogical Association (IMA, 1974–2019). Członek honorowy towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego PTMin, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego PTMag i Polskiego Towarzystwa Meteorytowego PTMet. Badał dolnośląskie siarczki i siarkosole (doktorat) oraz alkaliczną metasomatozę w skaleniach (habilitacja). Zapoczątkował w Polsce nowoczesną mineralogię planetarną. Inicjator aeromineralogii, kierunku w naukach o środowisku zajmującego się analizą fazową pyłów atmosferycznych. Z zespołem zastosował ją do badań pyłowych zanieczyszczeń atmosfery w południowej Polsce oraz lodu lodowców w Andach i na Spitsbergenie. Kierownik trzech geologicznych ekspedycji polarnych na Spitsbergen, wieloletni członek Komitetu Badań Polarnych PAN. Autor pierwszej polskiej Encyklopedii minerałów, wielu podręczników, publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor wydawanej obecnie serii Nauka dla Ciekawych. W roku 2017 polsko – kanadyjski zespół mineralogów nadał nazwę maneckiit nowemu minerałowi odkrytemu w pegmatytach fosforanowych w Górach Sowich.

Książki

Mineralogia Szczegółowa

65,00 zł

Meteorytyka

20,00 zł

Glosariusz Minerałów

30,00 zł

Zamów książkę za pomocą formularza
Mineralogia Szczegółowa
Meteorytyka
Glosariusz Minerałów

Dziękuje! twoje zamówienie zostało wysłane.

Odezwiemy się w ciągu 48 godzin. 
Książki wysyłamy pocztą po otrzymaniu przedpłaty na wskazane konto. Do każdego zamówienia należy doliczyć 15zł kosztów wysyłki.

Oops! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza :(

Wydawnictwo Mineralogiczne
MINERALPRESS

ul. Goetla 39, 30-065 Kraków
Numer konat: PKO Bank Polski 
73 1020 2906 0000 1402 0271 4582